„Przygotowanie projektu ciemni fotograficznej, wyposażenie i przeprowadzenie szkolenia”