„Sukces tych warsztatów zawdzięczamy sposobowi ich prowadzenia”