Fotografowanie w podróży jest połączeniem poznawania nowych miejsc z radością fotografowania. Być może właśnie stąd bierze się duża popularność robienia zdjęć w podróży. Zygmunt Novák, podróżnik i nauczyciel fotografii, wspólnie z Marcinem Woźniakiem, redaktorem technicznym SwiatObrazu.pl, poprowadzą w dniach 2-5 września szkolenie „Fotografia krajobrazowa – warsztaty na Kalatówkach w Zakopanem”. O swoich dalekich podróżach do krajów Dalekiego Wschodu, przygotowaniu do wypraw oraz kształceniu umiejętności dobrego patrzenia z Zygmuntem Novákiem rozmawia redaktorka SwiatObrazu.pl [ czytaj dalej przekierowanie na stronę portalu SwiatObrazu.pl ]